Årvågen og smidig kontrol.

En portvagt er en årvågen, men smidig kontrollør af trafikken gennem porten. En hjælpsom vejleder for virksomhedens gæster og en høflig hindring for dem, der ingen adgang har.

Portvagt er en specialitet uden for de fleste virksomheders kernekompetencer. Til gengæld er portvagt en kernekompetence for Juul's Vagtservice, og vi stiller den gerne til rådighed.

Terrorsikring. På havnen deltager vi i terrorsikringen ved at overvåge de afspærrede områder. Se mere her.

På byggepladser eller i forbindelse med andre større projekter kan der ofte være brug for både tilsyn og portvagt, efterhånden som der etableres store værdier på pladsen.