Vi løber ikke skattejagt.

Vore vægtere skal koncentrere sig om formålet med deres ronderinger: at sikre at alt er lukket og slukket og i øvrigt som det skal være. Derfor skal de ikke bruge opmærksomhed på at løbe skattejagt efter kontrolpunkter, når de fører tilsyn.

Kontrollen er til for at dokumnetere, hvor vi har været, og hvornår vi var der. Derfor har vi de kontrolpunkter, der er nødvendige for at kunne give et billede af vægterens færden over virksomheden i løbet af natten, og ikke flere.

Juul's Vagtservice monterer kontrolpunkter i form af knapper, der indeholder en magnetisk identifikation. En pen, som vægteren medbringer, aflæser knappen og registrerer, hvornår det sker.

Informationen gemmes i pennen og aflæses af Juul's Vagtservice når vagten er slut og kan altid rekvireres, når der er behov for at dokumentere forløbet af en periode.